Beton a čerpání betonu pro Zlín a okolí


Beton Zlín

Betonárna Zlín – Prštné, umístěna v průmyslovém areálu Svit – Rybníky byla postavena jako zcela nový výrobní areál v roce 2000 a vybavena nejmodernější výpočetní technikou pro výrobu betonových směsí. Nejprve s míchacím centrem K 05 Stetter, poté, již v roce 2006 byla provedena modernizace míchacího centra na 2m3 BHS 2 s hodinovým výkonem 90m3 za hodinu. Tímto se stala betonárnou s největším hodinovým výkonem ve Zlíně.

Na betonárně je k dispozici 5 zásobníků pro sypké materiály, jako jsou cement, struska, popílek, vápenec a anhydrit, dále pak 5 zásobníků pro různé druhy kameniva a 10 zásobníků pro přísady používající se pro zlepšení vlastností betonu. Díky tomuto množství materiálů máme možnost vyrábět širokou škálu betonových směsí s různými požadovanými vlastnostmi.

Výroba je plně automatizovaná s maximálním omezením lidského faktoru. Při dávkování jednotlivých složek využíváme vah s tenzometrickými snímači, které jsou pravidelně kalibrovány. Jednotlivé zásobníky kameniva jsou vybaveny vlhkostními sondami pro měření obsahu vody v kamenivu, což zajišťuje správné dávkování kameniva a vody.

Pro ekologický provoz betonárny byla postavena recyklační linka pro zbytky betonů vrácených ze staveb, ale také z oplachu autodomíchávačů a čerpadel. V rámci vodního hospodářství byl vystavěn odlučovač ropných látek.

K dopravě betonových směsí k zákazníkovi slouží autodomíchávače o objemu 4, 5, 6, 7, 8 a 9m3, k dopravě betonové směsi na stavbě do konstrukce slouží naše čerpadla s dosahem 28m a 36m, speciální čerpadlo PUMI s možností naložení betonu do 7m3 a výložníkem s dosahem 28m. Nově jsme pro Vás pořídili autodomíchávač s dopravním pásem, s délkou výložníku 15 metrů a objemem bubnu 9 m3 betonové směsi. Na přání zajistíme u našich smluvních partnerů čerpadla s dosahem 32m, 39m a 42m.

Na veškeré zákonem dané betonové směsi firma vlastní certifikát, na jejichž základě vystavila prohlášení o shodě. Společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009.