Lidé ve firmě TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.


Jan Trněný

ředitel střediska beton a kamenivo

Obchod a reklamace kamenivo, nákup a doprava surovin a technologií, servis, řízení lidských zdrojů.

Daniel Tkáč

jednatel společnosti

Rízení ekonomiky a marketingu firmy.


Andrea Zábojníková

asistentka jednatele

AdministrativaMgr. Petr Fuchs

vedoucí střediska pila a výroby PURLIVE

Obchod řezivo, palivové dříví, nákup surovin, reklamace řezivo, nákup technologií, servis.

Dušan Hornáček

jednatel

Jednatel společnosti TAŠ-STAPPA betonpumpy.

Jiří Ratajský

ředitel střediska systémů PURLIVE

Vývoj, technologie, cenové nabídky, kupní smlouvy, marketing, nákup surovin a reklamace PURLIVE.

Bronislav Kořínek

vedoucí prodeje betonu

Vedoucí prodeje betonu – obchod beton, reklamace beton.

Zdeňka Tkáčová

dispečerka prodeje betonu

Příjímání objednávek na beton, fakturace tranzitního prodeje kameniva.

Michal Heger

dispečer prodeje betonu

Dispečer prodeje betonu – přijímaní objednávek na beton, fakturace betonu, vyhotovení atestů na beton.

Jaroslav Petřík

dispečer prodeje betonu

Dispečer prodeje betonu – přijímaní objednávek na beton, fakturace betonu.

Vlasta Kolínková

dispečerka prodeje kameniva

Přijímání objednávek na kamenivo a fakturace prodeje kameniva.

Jitka Netušilová

prodej řeziva a palivového dříví

Příjímání objednávek na řezivo a palivového dříví, fakturace řeziva, palivového dříví, fakturace PURLIVE.

Hana Studená

hlavní účetní

Vedení účtárny, pokladna a mzdová účtárna.

Jana Gruníková

účetní

Účetní.

Ing. Jiří Voves

technolog betonu

Navrhování receptur pro výrobu betonu a certifikace.

Jan Jurnečka

ekolog společnosti

Ekolog společnosti.