Lidé ve firmě TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.


Jan Trněný

ředitel střediska beton a kamenivo

Obchod a reklamace kamenivo, nákup a doprava surovin a technologií, servis, řízení lidských zdrojů.

Daniel Tkáč

jednatel společnosti

Řízení ekonomiky a marketingu firmy.


Ing. Alexandr Bangievský

ekonomický ředitel

Vedení ekonomických a finančních záležitostí společnosti a správa nemovitostí.

  • +420 737 289 078

Andrea Zábojníková

asistentka jednatele

Administrativa.


Mgr. Petr Fuchs

vedoucí střediska pila a výroby PURLIVE

Obchod řezivo, palivové dříví, nákup surovin, reklamace řezivo, nákup technologií, servis.

Dušan Hornáček

jednatel

Jednatel společnosti TAŠ-STAPPA betonpumpy.

Jiří Ratajský

ředitel střediska systémů PURLIVE

Vývoj, technologie, cenové nabídky, kupní smlouvy, marketing, nákup surovin a reklamace PURLIVE.

Bronislav Kořínek

vedoucí prodeje betonu

Vedoucí prodeje betonu – obchod beton, reklamace beton.

Marcela Vachunková

asistentka prodeje

Asistentka prodeje.


Zdeňka Tkáčová

dispečerka prodeje betonu

Příjímání objednávek na beton, fakturace tranzitního prodeje kameniva.

Michal Heger

dispečer prodeje betonu

Dispečer prodeje betonu – přijímaní objednávek na beton, fakturace betonu, vyhotovení atestů na beton.

Jaroslav Petřík

dispečer prodeje betonu

Dispečer prodeje betonu – přijímaní objednávek na beton, fakturace betonu.

Ivana Utinková

dispečerka prodeje kameniva

Přijímání objednávek na kamenivo a fakturace prodeje kameniva.

Jitka Netušilová

prodej řeziva a palivového dříví

Příjímání objednávek na řezivo a palivového dříví, fakturace řeziva, palivového dříví, fakturace PURLIVE.

Hana Studená

hlavní účetní

Vedení účtárny, pokladna a mzdová účtárna.

Jana Gruníková

účetní

Účetní.


Ing. Jiří Voves

technolog betonu

Navrhování receptur pro výrobu betonu a certifikace.

Jan Jurnečka

ekolog společnosti

Ekolog společnosti.