Nabídka betonových směsí a čerpání betonu

DOKUMENTY PRO STAŽENÍ A TISK:
* Ceny s DPH jsou orientační. Výpočet DPH a zaokrouhlení je provedeno na daňovém dokladu dle platných předpisů.

Ceny mohou být stanoveny v jiné měrné jednotce (např. v tunách). Pouze u materiálů dovážených od výrobce přímo na místo určení.

Ceník je platný od 1.3.2018