Představení firmy TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.

Pouze to nejlepší je dost dobré, tak znělo motto Ole Kirka Christiansena, zakladatele společnosti a vynálezce kostek LEGO a i dnes se stále v tomto duchu nese každá oblast naší činnosti.

Ole Kirk Christiansen

Založení firmy

Společnost TAŠ - STAPPA beton byla založena v roce 2000 společně firmou TAŠ PREFA, která působila od roku 1991 jako výrobce prefabrikátů a od roku 1996 i jako dodavatel transportního betonu ve Zlínském regionu a společností STAPPA mix Brno, předního výrobce betonových směsí v Brněnském regionu od roku 1991.

Na podzim roku 2000 jsme otevřeli zcela nově vybudovaný areál ve Zlíně - Prštném pro výrobu betonových směsí. Součástí areálu je technologie betonárny, recyklační linka zbytků betonových směsí a administrativní budova. Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na kvalitu nejen betonových směsí, ale i na kvalitu nabízených služeb firma provedla na začátku roku 2006 další modernizaci a rekonstrukci technologie pro maximální dosažení výkonu betonárny, na dnešních 90m3 čerstvého betonu za hodinu. Dále pak společnost nakoupila nové čerpadla betonových směsí s dosahem výložníku 28m a 36m, nově autodomíchávač s pásem s dosahem výložníku 15 metrů, tyto čerpadla provozuje dceřiná společnosti TAŠ-STAPPA betonpumpy, spol. s.r o.

Nabízíme i kamenivo

V roce 2004 jsme rozšířili naši nabídku o prodej těžených a drcených kameniv různých frakcí a druhů kvality. Našimi zákazníky jsou jak drobní odběratelé, malé a střední firmy, tak velké stavební společnosti zaměřující se na zakázky většího rozsahu. Drobné odběry jsou realizovány z našeho prodejního skladu ve Zlíně – Loukách a to buď naší dopravou (avie, liaz, tatra) nebo dopravou vlastní. Větší stavby zásobujeme především dodávkami přímo z výrobny pomocí velko-objemových nákladních automobilů.

Unikátní stavební systém PURLIVE

V roce 2013 byla zahájena výroba unikátních stavebních systémů pod značkou PURLIVE. Stavební systém PURLIVE je určen pro řešení konstrukcí nosných stěn, stropů a střech. Může být využit při stavbách rodinných domů, bytových a polyfunkčních domů, dále pak i při stavbě letních a víkendových domků. Systém splňuje velmi náročné energetická kritéria vyplývající z předpokládaných budoucích norem EU v této oblasti. Navštivte stránky PURLIVE.

Od roku 2014, v rámci organizační restrukturalizace, zabezpečuje výrobu a prodej betonových směsí, kameniva, stavebního řeziva a palivového dříví 100% vlastněná dceřiná společnost TAŠ-STAPPA s.r.o.. Prodej stavebních systémů PURLIVE 100% vlastněná dceřiná společnost PURLIVE s.r.o..

Úplnou nabídku a informace najdete v jednotlivých sekcích.
Betonárna Zlín

Betonárna Zlín

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
Kamenivo Zlín

Nakladač

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
Betonárna Zlín

Betonárna Zlín

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
Pila Zlín

Betonárna Zlín

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
Kamenivo Zlín

Nakládka kameniva

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
Mix

MIX 9m3

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
Mix1

MIX I 9m3

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
Mix2

MIX II 9m3

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
PUMI s betonárnou

PUMI s betonárnou

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
komatsu1

Nakladač Komatsu

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
komatsu2

Nakladač Komatsu

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
libherr

Nakladač Libherr

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
Zametací stroj

Zametací stroj

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
MAN 10 tun

MAN 10 tun

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
Speciální čerpadlo betonu PUMI

Speciální čerpadlo betonu PUMI

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
Speciální čerpadlo betonu PUMI

Speciální čerpadlo betonu PUMI

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
Speciální čerpadlo betonu PUMI

Čerpadlo 36m

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
Speciální čerpadlo betonu PUMI

Domíchávače s dopravníkovým pásem

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
Betonárna Zlín

Betonárna Zlín

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
Betonárna Zlín

Betonárna Zlín

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
Betonárna Zlín

Betonárna Zlín

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
Beton Zlín

Mix

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.